Category Archives: Events

Thematic day 2018: Biogeochemical cycles and their role in the Earth system

What? Thematic day on “Biogeochemical cycles and their role in the Earth system”
When? November 21st, 2018
Where? Palace of the Royal Academies, Brussels

Description. Biogeochemical cycles are characterized by geo, i.e. physical and chemical transformations of an element on earth; bio, i.e. a cycle involves at least one biotic process; and cycle, because element species produced in one process are eventually consumed in a subsequent process. Biogeochemistry is, therefore, an interdisciplinary discipline that includes physical, chemical, and biological process that contribute to the functions and values of ecosystems on Earth.

Biogeochemical cycles fulfill key functions that are critically important to maintain life on Earth. These functions include: storage and use of radiation energy the Earth receives (CO2 fixation); and recycling of material, which allows the biosphere to use the same element over and over again. The elements studied in biogeochemical cycles depend on the scientific question to pursue, but in soil science we are merely interested in biogeochemical cycles because of the role they play defining the interaction between livings systems (e.g. plants, microorganisms) and the abiotic environment (e.g. soils, rocks). Major and minor elements are considered as essential or beneficial depending on their role in terrestrial biosphere functioning.

The interplays between elements (C, N, P, S and Fe, Mn, Si, Ca, Mg, K) are however are however central for understanding the role of biogeochemical processes on global balance of elements. The interdisciplinarity nature of biogeochemistry becomes obvious in various research lines, such as: catchment and river monitoring, terrestrial and aquatic ecosystem functioning, biosphere-atmosphere exchange in a global change era, (global) nutrient cycles and their interactions, isotope systems, etc.

We invite oral and poster submissions that studied biogeochemical cycles in soil systems, but highly encourage submissions that show interactions between the biosphere, atmosphere, hydrosphere and cryosphere, thereby highlighting the key role of biogeochemical cycles for the Earth system. 

Please proceed to abstract submission here. Deadline for submission: October 19th, 2018.

International excursion 2018: Soils and land use in the upper Rhine graben and cuesta landscapes

The International SSSB excursion 2018  will be hosted by our German colleagues from Hohenheim University, Baden- Württemberg: May 21st – 25th,  2018

We will witness soilscapes and land use developed in unique geomorphological landscapes related to the Rhine River graben and its related cuesta landscapes. The geological setting comprise strata varying from old granites, Jurassic  clays and sandstone, to more recent mid-rift volcanics and loess. Together with altitude differences ranging from 100 to 1500 meters above sea level, ingredients are present for a myriad of soil types to evolve. Together with scholars from Hohenheim University our Belgian participants will be in a position to explore these soilscapes and land use and above all reflect on land use, sustainability in a perspective of cultural history.

More information here.

Laudatio Prof. D’Hoore

Ik spreek hier als bodemkundig kleinkind van Prof. D’Hoore, want ik heb niet alleen het geluk gehad zijn boeiende colleges te mogen volgen, de laatste 20 jaar heb ik het vaandel van ‘Bodemgeografie van de wereld’ mogen dragen aan de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen aan de KU Leuven.

Ik was altijd bijzonder geïnspireerd door de lessen van Jules D’Hoore, en het is mede door zijn aanstekelijk enthousiasme dat ik onmiddellijk na mijn studies naar Afrika vertrokken ben om er bodemonderzoek te gaan doen in projecten van de FAO ( de Wereldvoedsel organisatie van de Verenigde Naties). In Afrika heb ik dan ook de context leren appreciëren van het gigantische levenswerk van Jules, de ‘Bodemkaart van Afrika’. Omwille van de politieke omwentelingen in Congo in de jaren zestig is er helaas veel van het bodem archief verloren gegaan op het Ineac (Institut national pour l’étude agronomique du Congo Belge), de werkplek van Jules D’Hoore. Dank zij zijn bijzondere veerkracht en zijn grondige dossierkennis is hij er toch in geslaagd zijn bodemkaart, de eerste algehele bodemkaart van Afrika, af te werken. Ik kan ervan getuigen dat deze bodemkaart een belangrijke mijlpaal is geweest in de Bodemkunde, die ook vandaag en nog overal in de wereld, maar in het bijzonder in Afrika bijzonder geapprecieerd wordt. De legende ervan werd door vele collega’s zelfs gebruikt als bodemclassificatiesysteem bij de bodemkartering.

Het is dus niet te verwonderen dat, toen we einde 2015 het internationaal Jaar van de Bodem afsloten met de tentoonstelling ‘Africa in Profile’ tentoonstelling, de bodemkaart van Afrika van Jules D’Hoore centraal en in de kijker stond. Ik heb toen Prof. D’Hoore zelf mogen rondleiden doorheen de ‘Africa in Profile’ tentoonstelling, en toen we aan het hoofdstuk Plinthosols kwamen, keerden onze rollen terug om. Jules vertelde als bevlogen Prof zijn verhaal van de niet vergevende ijzerhoudende bodems (Plinthosols) van Afrika en ik voelde terug de kleine student van vroeger…

Graag wil ik terloops vermelden dat deze tentoonstelling over de bodems van Afrika nu ook virtueel kan bezocht worden via de website van het Departement Aard en Omgevingswetenschappen van de KU Leuven door er “Virtual tour through the ‘Africa in Profile’ exhibition” aan te klikken.

Seppe Deckers

Prof. D'Hoore