Category Archives: Events

International excursion 2018: Soils and land use in the upper Rhine graben and cuesta landscapes

The International SSSB excursion 2018  will be hosted by our German colleagues from Hohenheim University, Baden- Württemberg: May 21st – 25th,  2018

We will witness soilscapes and land use developed in unique geomorphological landscapes related to the Rhine River graben and its related cuesta landscapes. The geological setting comprise strata varying from old granites, Jurassic  clays and sandstone, to more recent mid-rift volcanics and loess. Together with altitude differences ranging from 100 to 1500 meters above sea level, ingredients are present for a myriad of soil types to evolve. Together with scholars from Hohenheim University our Belgian participants will be in a position to explore these soilscapes and land use and above all reflect on land use, sustainability in a perspective of cultural history.

More information here.

Laudatio Prof. D’Hoore

Ik spreek hier als bodemkundig kleinkind van Prof. D’Hoore, want ik heb niet alleen het geluk gehad zijn boeiende colleges te mogen volgen, de laatste 20 jaar heb ik het vaandel van ‘Bodemgeografie van de wereld’ mogen dragen aan de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen aan de KU Leuven.

Ik was altijd bijzonder geïnspireerd door de lessen van Jules D’Hoore, en het is mede door zijn aanstekelijk enthousiasme dat ik onmiddellijk na mijn studies naar Afrika vertrokken ben om er bodemonderzoek te gaan doen in projecten van de FAO ( de Wereldvoedsel organisatie van de Verenigde Naties). In Afrika heb ik dan ook de context leren appreciëren van het gigantische levenswerk van Jules, de ‘Bodemkaart van Afrika’. Omwille van de politieke omwentelingen in Congo in de jaren zestig is er helaas veel van het bodem archief verloren gegaan op het Ineac (Institut national pour l’étude agronomique du Congo Belge), de werkplek van Jules D’Hoore. Dank zij zijn bijzondere veerkracht en zijn grondige dossierkennis is hij er toch in geslaagd zijn bodemkaart, de eerste algehele bodemkaart van Afrika, af te werken. Ik kan ervan getuigen dat deze bodemkaart een belangrijke mijlpaal is geweest in de Bodemkunde, die ook vandaag en nog overal in de wereld, maar in het bijzonder in Afrika bijzonder geapprecieerd wordt. De legende ervan werd door vele collega’s zelfs gebruikt als bodemclassificatiesysteem bij de bodemkartering.

Het is dus niet te verwonderen dat, toen we einde 2015 het internationaal Jaar van de Bodem afsloten met de tentoonstelling ‘Africa in Profile’ tentoonstelling, de bodemkaart van Afrika van Jules D’Hoore centraal en in de kijker stond. Ik heb toen Prof. D’Hoore zelf mogen rondleiden doorheen de ‘Africa in Profile’ tentoonstelling, en toen we aan het hoofdstuk Plinthosols kwamen, keerden onze rollen terug om. Jules vertelde als bevlogen Prof zijn verhaal van de niet vergevende ijzerhoudende bodems (Plinthosols) van Afrika en ik voelde terug de kleine student van vroeger…

Graag wil ik terloops vermelden dat deze tentoonstelling over de bodems van Afrika nu ook virtueel kan bezocht worden via de website van het Departement Aard en Omgevingswetenschappen van de KU Leuven door er “Virtual tour through the ‘Africa in Profile’ exhibition” aan te klikken.

Seppe Deckers

Prof. D'Hoore